www.kostelkaivan.eu

         Poslední změna této stránky 18.03.2017 15:38:05    

      Vodní cesty,            Baťa kanál,                 Zdymadla,                Kapitánský kurs                  D-O-L(Dunaj-Odra-Labe),                         Vodní cesty NSR,                     Pochayivská lavra,                Muzeum lodí    USA,                     Kanárské ostrovy,Tenerife, kaňon Maska.                      El Teid,  sopka 3718 m.                          Technické zajímavosti vodní plavby,                     Most vodní cesty

      

      Má  původní stránka ivankostelka.eu s dlouholetou tradicí, s dlouholetými zkušenostmi s vodní  dopravou, plavbou, stavbou lodí i praktickým výkonem těchto činností, byla zneužita a podvodná firma inzerovala  prodej bot. Na této nové budu občasně pokračovat a zveřejňovat aktuality o vodní plavbě, Baťa kanálu a stavbě přístavu u Hodonína (MLC). Také dokumentace z návštěv historických památek na Slovensku (Levoča a chrámy na Slovensku, Ukrajina  Pochayiv, Monte Negro ...Izrael Jerusalem...) ke konci webu v sekci CESTY. Začnu zdůrazněním potřebnosti stavby vodní cesty na Moravě (DOL).

 

           Kanál Dunaj-Odra-Labe (2013)   

           Zemanova podpora    vodní cestě a přístavu v Hodoníně.

         MLC Hodonín     Multimodální  Logistické  Centrum (MLC), Strategicky důležitý přístav -

          v strategicky důležité oblasti.      

          V loňském roce, při nebývalém suchu a vysokých teplotách se ukazuje, že tento projekt je nanejvýše 

          potřebný, také z důvodů, aby voda z povodí Moravy neodtékala "ihned" do Černého moře

           a sucho se na Moravě zvětšovalo. Je zapotřebí aby  byla využívána nejen k zavlažování a zlepšení klimatu, zvlhčením a ochlazením  prostředí,

           ale i k plavě sportovní i k nejlacinější a nejekologičtější dopravě lidí i surovin. Bez vody si nelze nikde představit

           vzkvétající krajinu ani úrodnou zem. :)

                                   

                                               Jez u Hodonína a "suché" řečiště Moravy za jezem. 

       

        

                 Takto vypadá řeka Morava pod jezem v Hodoníně,  když je málo vody a

        

 

                      a stejně tak průtok pod mostem o km níže není téměř žádný.

          

 

                        náhled z pod mostu

           

 

 

     

        Letecký snímek řeky Moravy a ramene, které protéká jižní částí města. V popředí tzv. Lavor

           - zbytek původního ramene toku Moravy.

              

 

      Kritický bilanční profil na řece Moravě v Hodoníně. V suchých obdobích odebírá veškerý průtok náhonem (v popředí) tepelná elektrárna. Ta musí i tak omezovat svůj výkon. Stejně omezeny – až vyloučeny – jsou odběry pro zemědělské závlahy a ohrožen je také přítok vody Kyjovkou do lužních lesů. Snímek dokumentuje, že ani přes jez, ani vodní elektrárnou neprotéká za podobných situací žádná voda a řeka pod jezem zůstává bez průtoku.

 Z čehož je konečně všem zřejmé, že dlouholetá  plánovaná úprava vodního toku(vodní cesta, jezy, zdymadla, přečerpávání vody) spolu se stavbou přístavu, jako logistického centra( MCL), jsou nanejvýše potřebné.To co Baťa uskutečnil a dále plánoval, nebyly schopny naše generace dokončit. Ba naopak, mnohé (na př. závlahy od Uh.Brodu, Veselí n/Mor, Mor.Písku po Hodonín) co již bylo   dokončeno není dnes již funkční. O vysychající krajinu se budeme muset tímto starý funkčním ( či podobným) systémem, postarat.  Léto, v roce 2015,  ukázalo, že zde uvedené nebylo jen nepodloženou, planou prognózou, ale výhružnou skutečností,  která je doplněna  snímky z října 2015, kde je vidět dno řeky Moravy a jen minimální průtok.

 

    Na původním rameni Moravy, kde voda téměř stojí, se provozuje kratičká plavba.

                                                                

                                                   

                                                      

                                                                 Jez a zdymadlo u Uherského Hradiště  a

                            zde již nevede vodní cesta  Baťou uměle vybudovaným kanálem, ale tokem řeky Moravy.  

         Baťa kanál

          

            
                    

  Místní osobní doprava v Lednici ( Janův Hrad).

           

 

 

                                Na hranicích s českou republikou byl  1.5.2007, otevřen slovenský přístav SKALICA. 

                                                  Je to poslední přístav na Baťa kanálu, žel Bohu upadá.               

               

 

 

                                              Vodní tok  Labe a  komora (zdymadlo) u Přelouče 2007. 

            

                                          

      Hořínský kanál , v pozadí Mělník.

 

       

                  Zdymadlo Hořín

 

           

 

 

          

 

 

Labe, osobní doprava nad Děčínem.

 

 vodní cesty ,  800 foto + videa

    Lodní výtah NSR                     Amerika, Las Vegas                     Canalboating               Zdymadlo                        

    Zdymadla-plavební komora              Mapy vodních cest                     Přístaviště U jezu      

    Zákon o vnitrozem. plavbě                      Letíme nad Labem                         Lodě a D-O-L           Povodí Labe      

    7,3 milrd na plavbu,jezy,komory                   Státní Plavební Správa             Baťův kanál- novinky      

    Murter     Vodní cesty-vodní doprava     Kanál Dunaj-Odra-Labe      Baťův Kanál

    Mimoúrovňová vodní křižovatka na Labi      Sdružení Porta Moravica       Dálnice D8 dražší než vodní cesta  

    Bursík zastavil stavbu kanálu na Labi            Kanál  Dunaj-Odra-Labe Wikip..     Samospráva 45    

    Část profilu Ivan Kostelka                               Niederfinow 600 foto   = neobyčejná technická zajímavost

                                                                                                                                                  


  Chorvatsko :          

                                                    Všeho dost, přiměřeně levné, v Betině - otok Murter    

                              Betina (Murter) viz fotky 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanárské ostrovy :   

  Masca - kaňon (Casa Lono de Masca),

   Club La Mar (Los Gigantes) 

   Club Marina (Los Galletas)

   El Teide (sopka 3718 m)

   Puerto de La Cruz

   Tenerife 1,         Tenerife 2,        Tenerife 3,

 

               Zlaté hory 

               Koupaliště Hodonín


        

                                       Motto :

Člověk, který se nedovede vyléčit ze své bolesti,  který si nedovede uvědomit svoji svobodu a dosáhnout radosti  a spravedlnosti pro sebe a sám od sebe, je odsouzen na vykořisťování a ponižování ostatními.  Takový člověk se nemusí obávat pekla po smrti, protože už v něm žil. Na dalekém východě žili milióny lidí podle přikázání (Bible), dnes by se dalo říci: podle makrobiotických principů  a díky TOMU poznali štěstí, volnost a mír ve své duši i zemi ( před několika tisíci lety a dožívali se sta let).  To lze dnes a i zde.     (pro E.F. (E.K.))


 

      ČSSD proti námParoubek jaký byl (1) !Paroubek jaký byl (2)Paroubek jaký je !   a porováme-li toto staré "ČSSD"  s dnešní situací.  Při honbě za materiálnem (úspěchy, zisky), vždy "zařezali" svého šéfa, toť přímo lidské. Nehodnotím situaci, ale upomínám, že je potřebné odpouštět sedmasedmdesátkrát, ale pro dobro lidstva a neopakování zbytečných chyb je také zapotřebí pamatovat si, kdo je kdo.

           Člověk se nemění, jen se vám vybarví, a kdo si nepamatujeme ČAPKOVO  kdo je kdo, mnohdy přicházíme k životním překvapením. 

                                                            Kdo je kdo.

   ...Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenom teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe.  Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo měnil víru, neměl žádnou.  Člověka nepředěláš jenom se ti vybarví. Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak.      Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala !  Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré.  Ani vůle se nemění.  Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnější tím, že změnil tvář.  Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin bude mít jeden podtitul :   Kdo byl kdo.  I dobrá paměť patří k těm stálým věcem jichž je a bude třeba.

                                           Karel Čapek

                                       Lidové noviny - 4.12.1938

 

      Jediná věc nutná pro vítězství zla je, když dobří lidé zůstanou sedět se založenýma rukama         

 Nebát se a nekrást        T.G.Masaryk

 Kdo lže ten i krade, kdo kradl včera, ukrade i zítra.

 Jsi moudrý, když věříš jen polovině toho co slyšíš. Jsi geniální, když víš které!   


  Zajímavosti.  

              Jaký je  smysl života? Vděčíme za svou existenci náhodě nebo milujícímu Stvořiteli? Jak přesně se naplňují biblická proroctví? Řídí Bůh dějiny tohoto světa? Mluví Bible i o dnešní době? Jaké bude vyvrcholení dějin této planety? Co se stane, až se Ježíš vrátí na tuto Zem? Týká se jeho návrat taky mě osobně? Potvrzuje moderní věda pravdivost Bible? Proč je pro Boha tak důležitá naše svoboda volby? Mám mít strach z Božího soudu? Můžu přežít konec světa? Můžu žít (má Duše) navěky? V jakém světě? Zajímají tě podobné otázky? Hledáš na ně odpovědi? Chceš poznat, jaký je Bůh? Pak máte možnost shlédnout cyklus přednášek s názvem Odhalte biblické pravdy, ...(Byznys a víra), kterými provází Radim Passer. Také neuvěřitelná odhalení . Nabídka věčného života, Boží soud, Nejlepší investice, Hlasy ze záhrobí, Pravda osvobozuje,  Proč je tolik církví, Můžeme rozumět budoucnosti .....a mnoho jiného.

     Dopis z roku 2070;  Až bude  VODA tak drahá, že se nám o ní bude zdávat !  voda     

       Odkaz na   :       křižník v Alabamě,

        Odkaz na    :         Správce Webu Skype Me™!                              Skype Me™! Get Skype and call me for free.

        Odkaz na     :        Nejlepší rádio       živé vysílání od 16:00 (ne hudba)                       Test   RYCHLOST.CZ - test připojení internetu, databáze internetového připojení, diskuzní fórum   

         Odkaz na:    :            

         Odkaz na      :       01-muzeme-rozumet-budoucnosti.mp3

       Odkaz na            :         Správce Webu  podněty, názory, kritika, spolupráce, dotazy.

       


  

  Všichni máme v sobě božskost, která se neprojevuje v dnešním, ustavičném shonu za materiálními hodnotami, ale třeba při zklidnění v přírodě ......... na zahrádce, ........ realizace  návratu k přírodě (Atala), k počátkům....  viz  k vyššímu poznání  duševních  základů   .... (Theosis, jako smysl všeho, smysl života... )                                                

                                          Zahrádce                                                                                   

    


Všichni máme uvnitř sebe božskost, která je v nás je na počátku zcela nedotčena. Je v potenciálním stavu a je nezničitelná. Čehokoliv jste se mohli dopustit,  jakoukoliv chybu jste mohli udělat, tato božskost je nezničitelná. Na začátku jsme si toho mnohdy vědomi a věříme, že existuje nějaká vyšší Síla, která se o nás stará. (...)
Nemusíte stát na hlavě, nemusíte držet hladovky(půst není hladovka), nemusíte jezdit do Himalájí - a přesto dnes všichni mohou získat seberealizaci!
Výsledkem snahy tímto směrem je proces, při kterém prochází Kundalíní šesti vrchními centry a vyživuje. Všechny světové problémy jsou tu kvůli lidským bytostem. A všechny problémy lidí vznikají proto, že jejich centra nejsou v pořádku. Kdyby se tato centra dala do pořádku, mohli by se vyřešit, mnohé ! Výsledkem tohoto děje se sami stáváte velice mocnými a můžete dávat Seberealizaci dalším lidem. (...)
Můžete se nazývat jménem,.... ale to vše je umělé. Ať jste křesťanem, muslimem nebo hinduistou, jste schopni spáchat jakýkoliv hřích nebo udělat cokoliv špatného. Všechna tato vnější označení nemají žádný význam uvnitř.  Něco je možné se od Matadži přiučit ale pozor, je to začátek cesty k sektám zde

    Šrí Matadží Nirmalá Déví - Sahadža Jóga   

    Někdo mylně věří, že i toto může být cesta k získání získání blahodati. Ano, může to být cesta k Sebepoznání  a sebezdokonalení,  ale neztrácejte tímto příliš času, vyměřený  na tomto světě.   

   Bez uvědomění si  sama sebe,  nemůžeme znát Pravdu a tak poznání není tím, co máme "znát" , neboť  ( 1Tim 6,20) :   Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám , které se lživě nazývají  "poznání" ...................

Vyšším stupněm uvědomění, pro pokročilé, je učení Archimendrity Georgiose z posvátné hory Athos  -

 Theosis           ( kopie)

 Theosis je cesta ke "Zbožštění" k blahodati, jako smyslu života člověka. Zbožštění však není,  státí se Bohem.  Čeština má problém s překladem tohoto slova. Zbožštění (z řeckého theopoiésis a theósis) učinit předmětem ústy prokazované bohu, zbožnit, je podle mnohých náboženství dar od bohů (nebo Boha).  Někdy se tomuto procesu říká exhaltace nebo oslavení.  Tato idea se objevuje již v době "předkřesťanské". Za Platona v době starořeckých básníků, gnostiků, stoiků.  

Pravoslaví užívá principu theose mnohem silněji, než římsko-katolická církev. I když tento termín vychází z pohanského – novoplatónského prostředí, východní teologie jej časem přijala do své terminologie, jako nejlepší vyjádření toho, jakým způsobem dochází ke spáse každého z nás. Podle pravoslaví platí, že "vtělené Slovo Boží se stalo člověkem, Syn Boží synem člověka, aby tím umožnil člověku pochopit Syna Božího, stát se adopcí synem Božím"[30]. Jinými slovy, pravoslaví věří, že "On se stal člověkem, abychom se my stali bohy. Zjevil sebe skrze tělo, abychom i my přijali poznání neviditelného Otce. Snesl urážky lidí, abychom měli podíl na neporušitelnosti".[31] Bez pochopení pojmu theosis je těžké porozumět řecké (patristické) soteriologii (nauce o spáse a vykoupení), christologii (nauce o Kristu), pneumatologii (nauce o Duchu svatém), triadologii (nauce o Trojici) ani antropologii (nauce o člověku). Idea zbožštění podstatně formovala východní spiritualitu a asketiku. Pro pravoslavného věřícího není theosis abstraktní myšlenkovou představou, nýbrž úhelník teologie a života. Současný řecký teolog Andreas Theodoros popisuje pravoslavnou víru v theosi takto: "Když hovoříme o zbožštění, máme tím na mysli etické osvícení a proměnění lidské přirozenosti, poprvé proměněné ve Spasiteli, ke kterému došlo po sjednocení lidské přirozenosti s Bohem v Trojici".[32]

Pravoslavný trojičný kříž je symbolem cesty k božství. 

 Prvotní, původní Ortodoxní učení    Pravoslaví   ...Blahodati..     Poutní místa     Klimentek    (posvátné místa) 

Ne nadarmo nám radí také Francois Rene de Chateaubriand : "Návrat k přírodě".  Návrat  k tisíciletým zkušenostem a pravdám přírody. K původnímu odkazu Ježíše Krista a jeho následovníků - evangelistů, a pozdějších následovníků, které k nám (na Velkou Moravu)  přinesli Cyril a Metoděj a jeho následníci. NÁVRAT  k původní kultuře, přírodě a k původnímu křesťanství.

V dnešní době však převládá západní "učení" , zaměřené na výkon, spotřebu, vlastní "rozum" a tedy na  sobeckost a vlastní pýchu. Potřebná pokora (téměř ke všemu) ta je  "Ta tam" a o ŽIVOTU V PRAVDĚ a zbožnosti jako základu a smyslu všeho, se některým ani ve snu nezdává. Mnozí myslí jen na to, co zase budou muset zítra vykonat, zařídit, v čem zvítězit a jak "to zařídit",  případně co pro svou rodinu chtějí  zaonačit. Nevzpomenou na osvědčená  "stará" přikázání, podle kterých se řídili mnozí naši spokojení rodičové.

 


       Blahopřání ke svátku     

      Smiluj se nade mnou

      Páter Pio

 

                                                   C E S T Y     ZA  SOUČASNOU  I  DÁVNOU  KULTUROU.

                                       

  Stavba chrámu      Stavba chrámu není financována z dotací EU ani z daní "pracujících". Je z dobrovolných příspěvků a práce  těch, kteří chtějí zbudovat krásné dílo, které MŮŽE  sloužit všem.

     Pravsl  Hr.Vrbka        Pravsl Hr.Vrbka 2

     Pravsl Slovensko I         Pravsl  Slovensko II.   

    Pravsl Pochayiv 1        Pravoslav Pochayiv II.   

     POCHAYIV  = krásy nejvýznamnějšího  centra pravoslaví celé západní Ukrajiny.. 

                                         80 foto  počájevské lávry   http://ukrajina.tv/foto/pocajiv/ 

   bude se aktualizovat  =  Jerusalem         Jerusalem        Jerusalem        Jerusalem

                                  

                           Stavba chrámu Holíč.

          

                                Na stavbě má největší podíl tento člověk.

 

           

                                            listopad 2014

                                                                                          

                                    Část pracovníků podílejících se na stavbě chrámu             

                                                                                                                   

 

                                                         

                                                                         Slovensko  Holíč,  stavba chrámu při západu slunce,  9.4.2015

 

 

                                                     

                                                                                                                      Zeď nářků, Jerusalem.

 

 

                  

                                                                                                                      

                                                   Mrtvé moře, Izrael.

 

 

                    

                                                                      Počájevská lávra na Ukrajině

 

 


 

           Davar3: zdarma studia písem Tool  Jeden z programů pro porovnání originálů a překladů různých Biblí a studium dějin křesťanství.

                                Dle libosti možno poslouchat vybrané články evangelia.

 


Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


odkazy na pravidla juliánského kalendáře se opravují   zatím  zde

 


Podstata věcí je souzena podle vnitřní disposice duše toho, kdo posuzuje. Tedy o druhých soudí člověk podle toho, jakým je on sám. Kdo dosáhl pravé modlitby a lásky, nepociťuje rozdílu mezi věcmi. Nečiní rozdíl mezi spravedlivým a hříšníkem, ale vidí všechny stejně a nikoho neodsuzuje – stejně jako slunce svítí a déšť padá jak na spravedlivé, tak na nespravedlivé.

Ten, kdo pěstuje vnitřní modlitbu, hoří takovou láskou ke všem, že – kdyby to bylo možné - pozval by každého, aby v něm pobýval bez rozdílu mezi člověkem dobrým a špatným (sv. Makarios Egyptský).

Jak málo lidí se však zabývá vnitřní modlitbou, protože netouží pěstovat vnitřní duchovní světlo! K dosažení duchovního světla a roznícení vnitřního usebraného života postačí, vzít jen ten či onen text bohoslužeb nebo Písma svatého a soustředit se pouze na něj s veškerou silou a pozorností. Pak vám svitne světlo pochopení. A stejně je tomu s modlitbou.

Modlitba je nejmocnějším prostředkem k uzdravení všech nemocí tělesných i duchovních.  Modlitba, spolu s dary a pokáním obměkčuje Srdce, napravuje Duši. Někteří se snaží, tuto tisíciletou moudrost ověřenou praxí, nahradit jinými učeními. (Jóga, Islám, Budhizmus, Zen.....)

Svatý Jan Klimakos: „Je-li duch zatemněn nečistými myšlenkami, vyžeň nepřítele častým opakováním Ježíšova Jména. Nenajdeš mocnější a účinnější zbraň ani na nebi, ani na zemi.“

Sv. Řehoř Sinajský: „Věz, že nikdo nedokáže ovládat svou mysl sám. Proto, když tě napadnou nečisté myšlenky, vzývej často a v krátkých časových úsecích Jméno Ježíše Krista a myšlenky se uklidní.“ Jak jednoduchá a lehká metoda! Je prověřena zkušeností. Jaký to rozdíl od rad teoretického rozumu, který domýšlivě usiluje o dosažení čistoty vlastním úsilím.

Bůh chce lidstvo zachránit modlitbou...

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.   ..JOHN 3.16.

Z knihy  "Poutník!"

 

                                                KOMU  JSOU  URČENA  VAROVÁNÍ  Z  VELEHRADU ?

 

         

 

                      Doufám, že všechny, na plagátě výše uvedené, již čert sebral a zbývající mohou pokračovat v prohlídce původního webu z roku  2013. Když jsem tento plagát po prve viděl, usmíval jsem se, ale časem mi to "došlo".

 

    http://www.youtube.com/watch_popup?v=Dy3h6--fMBA&feature=youtu.be=

   http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/322975-delate-si-z-vanoc-jen-pohadku-zlobi-se-papez-frantisek.html 

   a letos nám VŠEM papež František připomněl i toto dávné, sice biblické, ale stále trvající, pravdy:

 1k 13:13     Nyní zůstává Víra, Naděje, Láska, tyto tři. Ale největší z nich láska 

  Jk 2:22      Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a v těch skutcích se stala víra dokonalou....

  1k 13:4      Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá není domýšlivá.

  Řím 5:5        Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

                         Theosis = Zbožštění, jako smysl života člověka, neb člověka, stvořil k obrazu svému

                    Gn 1:26,  Gn 1:27,  Ko 3:10,  Gn 9:6,                            Možno si vybrat ze tří různých překladů.

 


 

 

Jedním z dalších kroků k sebepoznávání může být, snažit se vzít vážně snahu,  .....  být dědečkem   (fotky).

               

                                                                                          


 

                                ....aá .......... KONEC, skončeme opět u "mé" milované plavby!

                     Není divu, zasvětil jsem jí "celý" život, ( profesionální postižení).

                                Foto Amerika a jiné         Morava, Baťa kanál, Dublin Ireland..

                                 Řeky, města, Alabama, Florida, USA, cestování - mé stránky.        Plavba

      

                                                                                    Odkaz na     křižník v Alabamě,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byt Dusíkova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz